Spring til indhold
Luk

Kom i gang med dit projekt

De midlertidige aktiviteter har følgende formål:

  • At gøre området attraktivt at opholde sig i, mens byggeriet er i gang - bl.a. af hensyn til naboer, butiks- og caféliv og besøgende i byen.
  • Være identitetsskabende for den nye bydel. Vi hjælper det liv i området på vej, som er et af hovedformålene med byomdannelsen.
  • Middel til at teste og udvikle byrum i området. De fysiske omgivelser skal understøtte de to foregående punkter.

Vi vil gerne give plads til mange forskellige aktiviteter, og vi prioriterer projekter ud fra en vurdering af, i hvor høj grad de lever op til følgende:

  • Projekter der er i overensstemmelse med den overordnede vision for området
  • Projekter der inddrager, omskaber eller aktiverer byrummet og de forbipasserende
  • Projekter der har en grad af medfinansiering (eks. arbejdskraft eller bidrag fra andre puljer og fonde)
  • Projekter som er i samspil med omgivelserne eller tilpasset et specifikt byrum (fx motivvalg eller stilart hvis det er dekoration eller installation)
  • Projekter eller aktiviteter der samarbejder med nabovirksomheder
  • Innovative og originale forslag
  • Bæredygtige projekter (forslag der er ”grønne”, bevidste om miljø, genbrug, el.lign.)

Vi vægter, at der samlet set er variation i udvalget af aktiviteter.

Køb af reklameplads for kultur og events
Kontakt os angående køb af reklameplads. Det er kun kulturinstitutioner og 
-events, der kan ansøge om køb af reklameplads på byggehegnet.

Relevante fonde og puljer
Det er altid en god idé at undersøge, om den pågældende pulje eller fond giver støtte til et projekt som dit, inden du sender en ansøgning.

Offentlige puljer
Odense Kommunes Kulturpulje
Kulturpuljen har som formål at yde tilskud til offentlige, kulturelle arrangementer for borgerne i Odense samt byens gæster.

Odense Kommunes Musikpulje 
Formålet med puljen er at yde tilskud til musikarrangementer med henblik på at støtte op om musiklivet i Odense.

Tilskud til frivilligt socialt arbejde
Som frivillig forening kan I søge tilskud til jeres frivillige sociale arbejde i denne pulje.

Ung støtte 
Ungdomshuset Odenses pulje til projekter af unge i Odense.

Private puljer og fonde, der støtter kulturprojekter
Du kan finde en liste over fonde, der har støttet kulturprojekter i Odense på Kulturkontaktens hjemmeside.