Spring til indhold
Luk

Pulling the wool over your eyes

Jonas Kjeldgaard Sørensen kaster sig ud i endnu et performance-værk i Fra Gade til By regi. Det skete den 19. august 2017, hvor en række odenseanere blev transformeret til får.
Det færdige værk hænger nu på byggehegnet på hjørnet af Overgade og Torvegade 1.
Performance-værket hedder ”Pulling the wool over your eyes” og involverer 16 odenseaneres transformation til får. Hver forvandling affotograferes i portrætter. 

Værket tager fat i, hvad transformationen betyder for Odense, om hvor byen bevæger sig hen, og hvorvidt odenseaneren følger med? Jonas Kjeldgaard Sørensen undersøger med ”Pulling the wool over your eyes” sammenhængskraften i odenseaneren med begrebet om fåret og flokken som motiv og metafor. Med projektet ”Pulling the wool over your eyes” griber han fat i metaforen om den brogede flok, der bliver omdrejningspunktet i forståelsen af odenseanerne som værende mangfoldig, forskelligartet og kompleks i tanke. 

Jonas fortæller om performancen: ”Med projektet samles 15 odenseanere, der på hver deres måde rummer en fortælling om en by i forandring. De sminkes som får, klædes i lysviolette uld-jakkesæt og får sko modelleret som fåreklove. Hver karakter bliver affotograferet, for derefter at blive sat sammen med de 15 andre fåretransformationer til, hvad der bliver ét stort sammenhængende ”fårefamilieportræt”. Kiggende mod beskueren, afventende og forventningsfuld står de samlet som en flok, der hele vinteren har stået under tag, spændt på at blive lukket ind i deres nye fold. Med nye stisystemer, adgangsveje og adspredelser, der tilfredsstiller personernes forskellige appetit, men samtidig rummer en lyst til at være samlet om et fælles anliggende.”

Du finder portrættet på byggehegnet på hjørnet af Overgade og Torvegade 1.