Spring til indhold
Luk

Undervisningsmaterialer til historie i 4.-9. klassetrin

Lær om Odense bys historie - og skab historie sammen med andre! Center for Undervisningsmidler, UCL, har i samarbejde med Fra Gade til By og kunstneren Mormor udarbejdet nedenstående undervisningsmateriale, der er lige til at bruge.
Mormors Odense historie fortalt med 20 meter streetart er en oplevelse i sig selv, der kan bruges til at engagere eleverne i Odenses historie. Mormors værk er digitaliseret som film, billeder og slideshow. Materialet kan derfor bruges uden ekskursion.Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i den fortælling Mormor præsenterer og lægger op til, at eleverne arbejder med historiefagets kompetenceområder og historisk tænkning på forskellig vis. Der lægges op til, at eleverne bliver medskabere i fortællingen om Odenses historie, og at elevernes digitale produktioner deles til inspiration for andre i den tilhørende skoletubekanal. 

Materialet til Mormors værk om Odenses historie er tiltænkt elever fra 4.-9. klasse. Opgaverne er tænkt som inspiration, og der kan plukkes og redidaktiseres på mange måder. 

Opgaverne tager udgangspunkt i historiefagets kompetenceområder. De lægger op til, at eleverne i høj grad skal være producerende og medskabere i forhold til historien om Odense, som Mormor præsenterer i sit værk, og som der lægges op til i Forenklede Fælles Mål for historie.

Rigtig god fornøjelse!
Center for Undervisningsmidler og Fra Gade til By


Opgaver og lærervejledning (PDF)

Der er udarbejdet 11 opgaver. Opgaverne følger ikke en bestemt progression. Der kan plukkes og redidaktiseres efter behov. Her et kort overblik over opgaverne og deres fokus samt links til download af lærervejledning og opgaver i PDF-format. 

Lærervejledning
Download PDF

Download alle opgaverne samlet
Download PDF

Download opgaverne enkeltvis nedenfor:

Her begynder historien om Odense

Download PDF
Opgaven lægger op til, at eleverne arbejder kildekritisk med Mormors værk. At eleverne reflekterer over, hvordan Mormor har valgt at starte fortællingen om Odense. I anden del af opgaven skal eleverne udvikle på vikingetidens historie og formidle tiden på en ny måde i forhold til Vikingeborgen Nonnebakken. 

Fold historien om Odense by ud

Download PDF
Eleverne skal gå på jagt i Mormors værk og finde et udsnit, de vil arbejde uddybende med. Det kan være en bygning, en person eller et helt billede. Eleverne skal forholde sig kildekritisk til værket og selv være skabende og bidrage til at gøre fortællingen om Odense større og mere nuanceret. 

Hvorfor hedder det sådan?

Download PDF
Navne på gader og pladser fortæller en masse om en bys historie. I denne opgave skal eleverne gå på jagt i kort over Odense og undersøge, hvad historien bag navnene er. Der lægges op til, at der samarbejdes i et fælles digitalt kort, så man i fællesskab får foldet byens stednavne ud og flettet ind i byens historie. 

Min by på postkort

Download PDF
Historiske postkort er udtryk for, hvad man i en tid fandt værd at sende og vise frem til andre - noget, man er stolt af og ønsker at vise frem, f.eks. fra steder man har besøgt i sin ferie. Postkort er derfor velegnede til at belyse udviklingen gennem tiderne. 

Hvorfor er det med i kunstværket? og Enevælden, Det lille København eller H.C. Andersens tid?

Download PDF 
Mormors kunstværk følger den klassiske måde at inddele perioder på. På den måde arbejder vi med Odenses historie ud fra fastsatte regler om, hvornår vi går fra én tid til en anden og skaber igennem sproget en bestemt vinkel på perioden. Disse opgaver lægger op til, at eleverne arbejder med periodiseringer på en ny måde og indtænker modfortællinger til værket. 

Thomas B. Thriges Gade - hvorfor?

Download PDF
Opgaven lægger op til, at eleverne aktiverer deres historiske tænkning og derigennem deres historiske empati. Når vi står i nutiden og tolker på fortiden, kan det være svært at forstå, hvorfor man beslutter at etablere Thomas B. Thriges Gade. Igennem arbejdet med tiden, gaden blev anlagt i, øges forståelsen, og der arbejdes problemorienteret med et aktuelt historisk spørgsmål.

Hvad mindes vi?

Download PDF
Der findes et væld af mindesmærker, som vi måske passerer hver dag, men ikke ved, hvorfor er placeret der, hvor det er, og hvad det er til minde om. Opgaven her skal introducere eleverne for mindesmærker tæt på dem og deres skole. Opgaven lægger op til refleksion over, hvad vi ønsker at huske og huskes for, og hvad vi måske hellere vil glemme.

Jomfruspringet - en myte eller et sagn?

Download PDF
Opgaven lægger op til at arbejde med forskellen på myter og sagn, og elevernes refleksioner over, hvad forskellen på de to er. Eleverne skal forholde sig til myters betydning for vores fælles historie.

Pesten

Download PDF
Opgaven tager udgangspunkt i manden med leens spørgsmål om pesten. Der lægges i opgaven ikke op til, at eleverne skal høre om pesten, men gennem spil skal eleverne selv “opleve”, hvordan pesten påvirkede den almindelige borger.

Sælg Odense bys historie

Download PDF
Opgaven lægger op til, at eleverne bruger deres arbejde med værket til at omsætte til en egen fortælling om Odense, hvor formålet er at sælge Odenses historie bedst muligt.

Billeder og slideshow

Slideshow
Download som PowerPoint

Billeder:
På vores Google Drev finder du Mormors værk som billedfiler. Du må bruge billederne frit i undervisningen - f.eks. til digitale produktioner: 
Gå til Google Drev mappen og download billederne

Del historie på Skoletubekanalen


 
Vi opfordrer til, at elevernes digitale produktioner deles med andre elever og undervisere, så historiske fortællinger og produktioner kan inspirere og gøres til genstand for refleksion.

Skoletubekanalen “20 meter Odense historie” kan du og dine elever tilmelde jer og uploade jeres produktioner til på: 
www.skoletube.dk/group/20meterOdensehistorie

Her er et let link til kanalen, der hurtigt kan deles med eleverne:
cfulink.dk/20m

Vejledninger til at bruge skoletubekanalen:
1. Tilmeld dig skoletubekanalen (kræver et UNI-login) - se video
2. Upload og tilføj medier til skoletubekanalen - se video
3. Del fra værktøj til skoletube - se video

Forslag til digitale produktionsværktøjer

Her finder du ideer til forskellige værktøjer, I kan bruge til at lave forskellige typer af digitale produktioner. Alle produktioner kan deles med SkoleTube.

SkoleTube har samlet en fin oversigt over forskellige værktøjer og vejledninger, som du kan bruge, hvis din skole har et skoletube abonnement. Klik på værktøjet, og læs en kort beskrivelse:

Åben skoletubeguide: skoletubeguide.dk/vaerktoejer/

UCL anbefaler:

Billedfortællinger og film:

Skoletube: Explain everything, Tubestory, WeVideo
Gratis værktøjer:
Adobe spark video: www.appstilopgaven.dk/59pæ8y9pytpi7496/adobe-spark
Windows Moviemaker - www.appstilopgaven.dk/733/moviemaker
iMovie til Mac/iOS - www.appstilopgaven.dk/430/imovie
Eller lav et slideshow og optag en billedfortælling med speak med en skærmoptager:
Screencastify: www.appstilopgaven.dk/?s=screencastify
Screencast-o-matic: www.appstilopgaven.dk/?s=screencastomatic

Interaktivt billede:

Skoletube+gratis: www.appstilopgaven.dk/?s=thinglink

Tidslinjer:

Skoletube værktøjer: Tiki-Toki
Gratis Værktøjer:
Time-Toast: www.appstilopgaven.dk/2688/timetoast
RWT Timeline: www.appstilopgaven.dk/2684/rwt-timeline

Postkort:

Brug f.eks. et præsentationsprogram eller tekstbehandling:
Google Slides, PowerPoint, Publisher
Eller et gratis collageværktøj:
Piccollage: www.appstilopgaven.dk/2112/piccollage

Interaktive kort:

Skoletube: Thinglink
Gratis værktøjer:
Thinglink www.appstilopgaven.dk/2148/thinglink
Google Mine Kort: www.appstilopgaven.dk/2735/mymaps
Scribblemaps: www.appstilopgaven.dk/2730/scribblemaps
Historiskatlas.dk: www.historiskatlas.dk