Spring til indhold
Luk

Thomas B. Thriges Gade udstilling genåbner

I de seneste uger har små 1.000 besøgende lagt vejen forbi Odense Adelige Jomfrukloster, hvor de tre projekter, der er gået videre i projektkonkurrencen for omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade, har været udstillet. For at imødekomme den store interesse genåbner den bemandede udstilling fra den 29. august til den 2. september.

Den 10. august præsenterede partnerskabet bag omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade - Realdania og Odense Kommune - de tre tværfaglige teams fra ind- og udland, der er udvalgt til at gå videre i konkurrencen ’Fra gade til by’.

Fra den 11. august – 19. august 2011 har byens borgere kunnet se og drøfte forslagene i en bemandet udstilling på Odense Adelige Jomfrukloster, og herudover har været afholdt møder med en række interessent-grupper. Små 1.000 interesserede har lagt vejen forbi udstillingen i Odense Adelige Jomfrukloster. For at imødekomme den fortsatte interesse genåbner den bemandende udstilling på Odense Adelige Jomfrukloster. Her vil det igen blive muligt at drøfte forslagene med Projektsekretariatets medarbejdere. Og så vil det naturligvis fortsat være muligt at se og drøfte vinderforslagene og omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade på Studiestartsmessen på SDU den 6. og 7. september. Input fra borgere og interessenter vil sammen med dommerkomitéens anbefalinger indgå i den videre bearbejdning af forslagene. Den endelige vinder bliver offentliggjort i februar 2012.

Udstilling: Fra 29. august til og med 2. september 2011

Sted: Odense Adelige Jomfrukloster. Albani Torv 6, Odense

Åbningstid: Hverdag kl. 15.00-18.00.

Se alle konkurrenceforslag her.

For yderligere information kontakt  projektchef, Svend Heegaard, shee@odense.dk, tlf. 51 77 73 56


Fakta

Tre tværfaglige teams fra ind- og udland er udvalgt til at gå videre i konkurrencen ’Fra gade til by’- et byprojekt, der vil forvandle den trafikerede Thomas B. Thriges Gade til et nyt, livligt byområde lige midt i Odense. 


Om konkurrencen

Konkurrencen er udskrevet som en tofaset konkurrence, hvor de deltagende teams er udvalgt på baggrund af et forudgående EU-udbud og en prækvalifikation. Syv teams har deltaget, og tre teams er blevet udvalgt til at deltage i 2. fase af konkurrencen. Input fra borgere og interessenter vil sammen med dommerkomitéens anbefalinger indgå i den videre bearbejdning af forslagene. Den endelige vinder bliver offentliggjort i februar 2012.


De tre vindende teams er:

  • ADEPT Aps Underrådgivere: MVRDV bv (NL); Ting & Wainø landskabsarkitekter Aps; Slot Møller Rådgivende Ingeniører A/S; Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S; Via Trafik; EMCON AS; ACT; Capacent Management Consulting A/S; U:R:D Urban Research and Design
  • Entasis Underrådgivere: Grontmij | Carl Bro; SWECO Architects; sbs rådgivning; MOMENTUM Research & Development
  • Polyform, Henning Larsen Architects, Dress & Sommer Underrådgivere: WTM Engineers International (D); Argus (D); Jonathan Speirs + Major (UK)


Om ’Fra gade til by’


I 2008 besluttede et enigt byråd i Odense at omdanne Thomas B. Thriges Gade til et nyt tæt byområde. Den overordnede vision er at udvikle et sammenhængende, bæredygtigt og tæt Odense med bylivet i fokus.

Et partnerskab bestående af Odense Kommune og Realdania arbejder sammen om at realisere byomdannelsesprojektet. Omdannelsen skal skabe god tilgængelighed, høj urbanitet, ny bebyggelse med blandede funktioner, der bidrager til et spirende og mangfoldigt byliv og skal danne ramme om nye attraktive byrum for byens borgere og besøgende. Der er høje krav og til kvaliteten og økonomien i forbindelse med udviklingen af det nye byområde i Odense, der forventes at stå færdig mellem 2018 og 2020.

Projektområdet strækker sig fra Odense Å i syd til Østre Stationsvej mod nord og udgør ca. 51.000 m2. Det forventes, at der kan bygges mellem 50.000 og 70.000 etagemeter ny bebyggelse med en blanding af boliger, detailhandel og erhverv. Desuden skal der etableres nye byrum, en letbane og nye parkeringskældre, som vil sikre parkeringspladser til beboerne og de erhvervsdrivende i de nye bebyggelser og til offentligheden.

Med åbningen af kanalforbindelsen, Odins Bro, i 2014 bliver det muligt at påbegynde omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade. Broen udgør det sidste led i Odenses ringgade, og dermed bliver det muligt at føre den gennemkørende trafik uden om Odense centrum. Det giver plads til en ny levende bydel og skaber samtidig grundlag for at etablere bedre tilgængelighed til bymidten. ’


Fra gade til by - processen

11. august – 19. august 2011: Udstilling af de tre forslag, der er gået videre i projektkonkurrencen på Odense Adelige Jomfrukloster.

29. august – 2. september 2011: Udstillingen på Odense Adelige Jomfrukloster genåbner. Besøg den bemandede udstilling på hverdage kl. 15.00-18.00.

6. – 7. september 2011: Tal med projektets medarbejdere på studiestartsmessen, SDU. Se tid & sted på www.fragadetilby.dk.

September 2011 – februar 2012 arbejder de tre udvalgte teams videre med forslagene i dialog med Odense Kommune og Realdania, hvorefter en vinder vil blive udpeget.

28. februar 2012: Offentliggørelse af den endelige vinder af konkurrencen.

Marts 2012: Præsentation og dialog med borgere og interessenter om vinderforslaget. Herefter endelig forhandling med vinderen om udformningen af det endelige projekt.