Spring til indhold
Luk

Kørevejen i p-kælderen skal males

Ind- og udkørsler lukkes på skift de næste tre uger.
Ruheden på kørevejen i p-kælderen er ikke god nok. Derfor skal de vigtigste køreveje males med større ruhed i overfladen.  
For at vi kan holde Odense P åben i hele perioden, har vi valgt at udføre arbejdet i tre etaper.
 
Første etape udføres: 19. november til 25. november 
Ind- og udkørsel VEST fra Nørregade er lukket. Kørevejen fra trappetårn P-14 til P-10 er lukket.
Ind- og udkørsel NORD og ØST er åbne.

 
Anden etape planlægges til: 26. november til 2. december
Ind- og udkørsel NORD fra Thomas B. Thriges Gade er lukket. Fra trappetårn P-10 til og med P-05 er kørevejen lukket.  
Der er helt spærret for gennemkørsel. 
 
Tredje etape planlægges til: 10. december til 16. december
Indkørsel ØST fra Hans Mules Gade er lukket. Kørevejen er lukket fra trappetårn P-05 til P-01.
Indkørslerne NORD og VEST er åbne.

Fra P-kælderen er der kun adgang til Odeon via "den lille gulddør" ud for trappetårn P-05. Herfra er der adgang til Odeons garderobe og elevator.
 
Nogle trappetårne vil blive midlertidigt lukket. Der bliver skiltet med alternative trappetårne/elevatorer.