Spring til indhold
Luk

Fakta
om projektet

Omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade omfatter et areal på 51.000 m2 og strækker sig 700 meter gennem et byområde, som kan dateres tilbage til 1000-tallet.

Projektområdet befinder sig i centrum af Odense med havnen 1 km mod nord og Odense å mod syd.
Ådalens grønne parker ligger i direkte forbindelse med den sydlige del af projektområdet.

Mod øst og vest ligger byens mest attraktive og velbesøgte byrum med gågader og kulturliv.

Tidsplan
Planlægningen af projektet startede i 2008. Selve byggeriet startede i 2014. Hele byomdannelsen står færdig i 2020. Se meget mere om tidsplanen for projektet

Bebyggelse
Der bygges ca. 53.000 etagekvadratmeter fordelt på 3 kvar­terer med en samlet fordeling på ca. 65% boliger, ca. 25% erhverv og maksimum 10% detailhandel.
Et sammenhængende parkeringsanlæg under terræn sikrer meget centralt beliggende parkeringsfaciliteter.

Der vil i alt blive ca. 1.000 parkeringspladser i p-anlægget. Intelligent p-henvisning og i alt fem ind- og udkørsler sikrer overskuelighed og nem ind- og udkørsel.

Læs meget mere om den nye bydel og p-anlægget, som skal bygges her

Økonomi
I forbindelse med Odense Kommunes salg af Odense Energi afsatte byrådet d. 13. februar 2008 i alt 1,2 mia. kr. til investering i udvikling af bymidten.

Af dette beløb er 255 mio. kr. afsat til finansiering af omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade.
Det vil sige, at finansieringen af projektet er sket uden at skære i de kommunale budgetter og uden at hæve kommuneskatten.

Foreningen Realdania støtter ligeledes projektet med 255 mio. kr.

Derudover tjener projektet selv 460 mio. kr. ind ved salg af byggeretter og p-pladser.

Projektøkonomi

 Odense Kommune  255 mio. kr.
 Realdania  255 mio. kr.
 Salg af byggeretter og p-pladser  462 mio.kr.
 I alt eks. moms  972 mio. kr.