Spring til indhold
Luk

Partnerskabet
bag projektet

Realdania og Odense Kommune udgør til sammen partnerskabet bag ”Fra Gade til By – omdannelse af Thomas B. Thriges Gade”.

Partnerskabsbestyrelse
Borgmester Peter Rahbæk Juel, rådmand i By- og Kulturforvaltningen Jane Jegind, administrerende direktør i Realdania Jesper Nygård

Styregruppe
Projektets operationelle bestyrelse består af stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen, direktør Anne Velling Christiansen, By- og Kulturforvaltningen, direktør for Filantropi, Realdania og konsulent Hans Peter Svendler.

Projektsekretariat
Projektchef Stig Langsager og seks medarbejdere.
Se projektsekretariatets kontaktinformationer.

Projektsekretariatet har til huse i den mobile infoboks, som er placeret på Albani Torv ved siden af Odense Rådhus.
Læs mere om Infoboksen.

Bygherrerådgiver
Rådgivningsfirmaet Cowi er bygherrerådgiver og refererer til Projektsekretariatet. Besøg Cowis hjemmeside

Totalrådgiver
Vores totalrådgiver er et team bestående af tre forskellige firmaer.

Projektfølgegruppe
Til projektet er der desuden tilknyttet en projektfølgegruppe, som består af nøglemedarbejdere fra By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune.

Organisationsdiagram
Se organisationsdiagram her 

For yderligere information vedrørende organisering kontakt projektsekretariatet på fragadetilby@odense.dk