Spring til indhold
Luk

UDBUD

Udbud af byggefelterne 14 - 17 og præ-kvalifikation for byggefelterne 1-3. Find links til udbud i venstremenuen.

Ansvar

Det er budgivers eget ansvar at sikre sig det fulde udbudsmateriale og at sikre sig den offentliggjorte liste med spørgsmål og svar.
Spørgsmål og svar offentliggøres løbende under de forskellige sider for hvert udbud i venstremenuen.


Om projektet

Omdannelsen af den firesporede Thomas B. Thriges Gade startede 30. juni 2014 i den nordlige del af projektområdet.

Den første byggeaktivitet i projektet er etableringen af det nordlige p–anlæg, som ventes at stå færdigt i spemtember 2016. Derefter kan byggeriet på gadeplan gå i gang.

Projektet er det mest gennemgribende byomdannelsesprojekt i Odenses historie.

I hele projektet bygges ca. 53.000 etage m2.
 
Projektet gennemføres som et partnerskab mellem Odense Kommune og Realdania. Team Entasis er totalrådgiver for projektet og Cowi er bygherrerådgiver.