Spring til indhold
Luk

Byrum syd

Vær med til at anlægge Odenses nye bymidte

Byrum syd omfatter ca. 13 000 m2 jord, afvandings- og belægningsarbejder i forbindelse med etablering af nye byrum i området afgrænset af Hans Jensens Stræde, Nørregade og Dansestræde i nord, Stålstræde, Vestergade og Skt. Knuds Plads i vest, Albanigade ved broen over Odense Å i syd samt Nedergade, Påskestræde og Bangs Boder i øst. Sideløbende med entreprisen opføres nye bygninger i området. I østsiden fra nord og videre mod syd ad Albani Gade påbegynder Odense Letbane i 2018 anlæggelse af ny letbane igennem området.

Byrum syd indeholder tilfyldning med letfyld over ny kælder, grus- og bærelagsarbejder, ledningsarbejder dels udenfor kælder dels ovenpå kælder, brolægning, belysning, beplantning, byudstyr, samt vandkunst.

Entreprisen vil ikke kunne udføres i én samlet arbejdsgang, da de enkelte delarealers færdiggørelse afhænger af bygningsarbejder samt Odense letbanes anlægsarbejder.


Læs hele udbudsbekendtgørelsen på ted.europa.eu hjemmesiden

Læs mere om alle de nye byrum i Fra Gade til By projektet herAlbani Torv