Spring til indhold
Luk

Trafik og tilgængelighed

Et af de afgørende præmisser for omdannelsen af Odenses bymidte er bedre tilgængelighed til bymidten. Det skal være nemt at komme ind til bymidten og det skal være nemt at finde en parkeringsplads.

Når vi er færdige
Alle trafikanter skal stadig kunne komme nemt til og fra bymidten.

Ved hjælp af et nyt p-søgesystem kan biler nemt og hurtigt finde en parkeringsplads tæt på byens butikker og caféer. Cyklister og gående får gode og sikre ruter og Letbanen sørger for brugervenlig og effektiv offentlig transport.

Omdannelsen vil styrke forbindelserne på tværs af Thomas B. Thriges Gade, så butikkerne i og omkring Vestergade får en bedre sammenhæng med butikkerne og kulturlivet i Overgade, Nedergade og i H.C. Andersen kvarteret.