Spring til indhold
Luk

BIL

Hvad betyder omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade for mig som bilist?

Tilgængelighed til bymidten
Med Odins Bro og de mange krydsombygninger, som er gennemført i Odense er trafikken igennem bymidten sikret alternative ruter, som går udenom bymidten.

Trafikken ind til bymidten får til gengæld lettere ved at finde en p-plads lige midt i byen.

Med de ca. 1.000 parkeringspladser, som p-kælderen under den nye bydel og Musik- og Teaterhuset får, bliver det nemt at finde en ledig p-plads. Bilisterne parkerer i p-kælderen i det område, hvor de har et ærinde, og tager en af de 9 opgange med elevatorer og trapper direkte op i det pulserende byliv på gadeplan.

P-anlægget har i alt fem op- og nedkørsler. En i nord, en i syd, to i vest og en i øst. Det sikrer fleksibilitet i den helt lokale trafik, hvis man f.eks. skal fra Magasin og til banegården.