Spring til indhold
Luk

PARKERING

Nye parkeringspladser sikrer god tilgængelighed for bilister

Parkering med catwalk
Under den nuværende Thomas B. Thriges Gade anlægges et sammenhængende underjordisk parkeringsanlæg. I den sydlige ende bliver parkeringsanlægget i to etager. I den nordlige ende bliver der en etage med parkeringspladser.

Anlægget har i alt fem op- og nedkørsler. I den nordlige og den sydlige ende samt ved Skulkenborg og Albani Torv samt ved Musik- og Teaterhuset.

Anlægget kommer til at rumme ca. 1.000 p-pladser og særskilte pladser til el-biler.

Langs hele p-kælderens forløb vil der være opgange med trapper og elevatorer til gadeplan.

Projektet lægger stor vægt på, at anlægget bliver trygt og lyst at bevæge sig rundt i. En gul catwalk, belyst med dagslys fra oven, bliver parkeringsanlæggets fodgængerstrøg. 

Fodgængerstrøget sikrer, at det er nemt og sikkert at bevæge sig fra bil til opgang og omvendt. Samtidig trækker dagslyset byens rum med ned under jorden og udvider således fornemmelsen af byliv og aktivitet.

Cykelparkering
I Odense er der mange cyklister, og dermed er der også et stort behov for cykelparkering i bymidten.
 
Cykelparkering i gadeplan skal placeres strategisk i forhold til diverse attraktioner, destinationer og funktioner i bygninger og byrum, så cyklister oplever optimal sammenhæng.

De fremtidige byrum skal derfor så vidt muligt tilbyde indbydende, overskuelige og trygge adgange til cykelparkering i bygninger eller i parkeringsfaciliteter.