Spring til indhold
Luk

FODGÆNGER

Tværgående forbindelse
I fremtiden vil fodgængere dominere trafikken i den nye bydel.

De vigtigste fodgængerstrøg bliver Vestergade - Overgade, Hans Jensens Stræde, Albani Torv og passagen gennem Odeons Kvarter, der forbinder Nørregade med H. C. Andersen Kvarteret.


Handelsgaden Vestergade - Overgade
Med omdannelsen reetablerer vi det sammenhængende handelsstrøg, der forbinder Vestergade og Overgade, og som blev brudt, da Thomas B. Thriges Gade blev anlagt.

Letbanen får et stop ved Albani Torv. Ved krydsningen Vestergade/Overgade vil letbanen derfor enten være ved at bremse helt op eller ved at sætte langsomt i gang.